Řada FP 200

Silný výkon v kompaktním balení

Filtrační a odsávací systémy FP 211 a FP 213 jsou vybaveny čistitelnými filtračními vložkami, které umožňují odstranění prachového koláče z filtru pomocí výbuchů stlačeného vzduchu. To znamená, že systém je ideální pro aplikace, ve kterých je odsáváno velké množství suchého prachu, a má velmi dlouhou životnost ve srovnání se systémy se saturačními filtry. V závislosti na aplikaci lze použít speciální přednátěrový prášek ke zvýšení životnosti filtru v procesech, ve kterých je třeba extrahovat lepkavé částice.

Funkce a odlišnosti 

Modulární příslušenství, flexibilní použití a pohodlná manipulace

Výkonný motor

Elektronicky komutované motory pro plný výkon a nižší spotřebu energie.

 • Třífázové připojení

 • Bezkartáčový motor

 • Rotor vyrobený z permanentního magnetu

 • Stator několika vinutí

 • Můstkový obvod tranzistorů MOSFET komutačních elektromagnetů 

Úspora energie

Výměna bez potřeby jakýchkoliv nástrojů.

 • Filtr může být potažen další vrstvou, což snižuje frekvenci výměny filtru. 

 • Ovládání čištění filtru se aktivuje, když je filtr nasycený. 

 • Filtrované prachové částice se shromažďují ve sběrači prachu pro snadnou likvidaci. 

 • Může být nutné přidat další úrovně filtrů, které lze vyměnit předními dveřmi. 

Schváleno a certifikováno

 • Snadno vyjímatelná sběrná nádoba

 • Prachový sáček pro odstranění prachu s nízkou kontaminací

Další Funkce

 • Úspora energie
 • Intuitivní ovládání
 • Ovládání
 • Ovládání čištění filtru
 • Vysoká adsorpční síla
 • Jednoduchá výměna filtru

Úspora energie

Zvláště tichý a šetrný k životnímu prostředí

• Nízké náklady na energii, šetrné k životnímu prostředí
• Dmychadlo snižující hluk
Vhodné pro provoz v prostředí citlivém na hluk
Úspora energie 65 %

Intuitivní ovládání

Permanentní a plná kontrola systému nikdy nebyla tak snadná a přehledná

 • Manální ovládání rychlosti
 • Optické a akustické zobrazení zanesení filtru
 • Inteligentní a výkonný řídicí systém 
 • Zobrazení a hlášení  případných chyb nebo poruch
 • Paměť a zobrazení chybových hlášení včetně záznamů o provozu zařízení 
 • Přístup k parametrizaci pro aktivaci speciálních funkcí zařízení
 • Možnost popojení  pomoci externího diagnostického zařízení

Ovládání

Ovládaní je snadné a intuitivní.

 • Zapnutí a vypnutí jedním dotykem 
 • Manuální ovládání rychlosti otáček ventilátoru
 • Zobrazení stavu zařízení a informace s provozu jsou přehledně zobrazeny na displeji
 • Zobrazení aktuálního  nastavení odsávacího výkonu
 • Počítadlo provozních hodin
 • Zobrazení případných chybových hlášení
 • Zobrazení stavu filtru

Ovládání čištění filtru

Ovládání čištění filtru

Účinné automatické odstraňování nečistot z filtru, když je nasycen proudy stlačeného vzduchu.

• Filtrační vložka prachové třídy M
• Antistatický povrch z mikrovlákna (PES) polyester
• Vodivý PTFE povlak chrání před mechanickým poškozením
• Čištění rázy stlačeného vzduchu
• Méně výměn filtrů
• Nízké náklady
Odolné proti mechanickému poškození

Vysoká adsorpční síla

• Adsorpce plynných látek probíhá pomocí granulí aktivního uhlí (fyzikální adsorpce ).

• Shromažďuje velmi širokou škálu plynů a pachů. Na vyžádání jsou možné speciální směsi, které jsou přizpůsobeny procesu každého zákazníka. Pro více informací se zeptejte našeho prodejního týmu TBH.

Jednoduchá výměna filtru

Výměna rychlá a snadná.

• Nekomplikovaný
• Vyjmutí přes horní otvor systému
• Vyjmutí sáčku na prach s nízkou kontaminací

Aplikace

TBH odsávací systémy na míru vašich potřeb

Laserové aplikace

Laserovou technologii dnes lze lze použít ke zpracování kovů, dřeva a plastů a dalších materiálu. Proto se společnosti kvůli všestrannosti intenzivně zaměřují na laserovou technologii. Použití laseru ve ale generuje nežádoucí vedlejší produkty – zplodiny. Naše systémy TBH zajišťují bezpečné odsávání ultra jemného laserového prachu, zplodin a kouře z laserových aplikací. 

Čistý pokoj

Filtrace vzduchu je zvláště důležitá v čistých prostorách, protože i malé množství částic ve vzduchu může být již příliš mnoho. Kontaminace je specifikována počtem částic na metr krychlový při stanovené velikosti částic . Prakticky v každém průmyslovém odvětví mohou částice ovlivnit výrobní procesy. Hygienické předpisy jsou přísné v čistých prostorách např. ve farmaceutickém průmyslu.

Pájení

Při procesu pájení se roztavením spojí dva různé materiály. Pří tomto procesu vznikají zplodiny a toxické výpary. Instalace odsávacího a filtračního systému je tak v podstatě nezbytná a při tom je velmi snadná a pomůže vám chránit zdraví pracovníků, která jsou denně vystavení škodlivinám pří procesu pájení.

Electronika

Výrobci elektronických produktů pracují s malými nebo mikroskopickými prvky. Vysoce toxické materiály, jako je arsen nebo fosfor, se často používají ke změně vlastností polovodivých látek. Rozpouštědla na mikročipech se používají k odstraňování kontaminantů, které představují zátěž pro životní prostředí a zaměstnance. Výrobky TBH mají řešení i pro tyto výrobní aplikace.

Obrábění

Procesy obrábění kovů produkují velké množství špon,  třísek a úlomku kovu. Frézování, soustružení, vrtání a broušení tvoří drobné částice, které jsou pro oko sotva rozpoznatelné. Z důvodu tepelného působení vyráběných komponent pronikají znečišťující látky hluboko do plic a mohou vést k vážným onemocněním. Nepodceňujte výpary z olejové mlhy nebo kouř pří obrábění kovů. 

Svařování / Broušení / Řezání

Svařováním, broušením a řezáním se uvolňují a odpařují velmi jemné částice – zplodiny. Když se tyto nebezpečné látky rozpadnou na plicích, mohou vyvolat trvalou pracovní neschopnost z důvodu rakoviny plic. Aby se tomu zabránilo, musí existovat účinné odsávání zplodin. 

Výroba plastu

V současné době, téměř každý průmysl zpracovává plasty. Pro spolehlivé odsávaní a filtraci abrazivních prachů nebo výparů, ke kterým dochází při zpracování plastů, jsou systémy TBH tím pravým řešením. Přesvědčte se o kvalitě naších produktů.

Textilní průmysl

V textilním průmyslu jsou všude ve vzduchu malé chuchvalce, nitě a lehké poletavé částice, které se vznášejí ve vzduchu v  místnosti a jakýkoli pohyb je neustále víří. Zejména při zpracování textilu je uvedena vysoká koncentrace těchto vzdušných vláken. Existují také chemikálie používané například při barvení oděvů, které jsou většinou zdraví škodlivé, a proto musí být odsávány a filtrovány.

Technické sklo

Výroba skla se sebou nese vysoké teploty potřebné pro tání skla a umožňují tak vzniku plynů, které obsahují velké množství látek nebezpečných pro životní prostředí. Horká nebo studená koncová vrstva uvolňuje chloridy cínu nebo titanu a při leštění skla i kyseliny. Například kyselina fluorovodíková a kyselina sírová. Tyto látky musí být nutně odsávány a filtrovány protože jsou nebezpečné a škodlivé pro lidské zdraví.

Kovové zpracování

Při práci s kovy vzniká nebezpečný prach, který je karcinogenní a představuje nebezpečný výbuch. Odsávání kovového prachu je proto zvláště důležité pro ochranu vašeho zdraví. TBH vám poskytuje ještě větší flexibilitu díky mobilnímu odsávacímu systému pro zpracování kovů.

Mechanické zpracování

Odsávání během mechanického zpracování, jako je frézování nebo obrábění, je důležité, protože tyto procesy vytvářejí prach, páry a plyny. Tyto vedlejší produkty je třeba extrahovat, než mohou být obsažené drobné částice vdechnuty. Průmyslové odsávací systémy filtrují brusný prach a výpary z okolního vzduchu a udržují jej čistý od znečišťujících látek. 

Výrobní procesy s pachy a plyny

Odsávaní a filtrace plynů je mnohem složitější než u pevných částic. Díky své chemické struktuře mohou snadno procházet většinou filtrů. Pro správné a spolehlivé odsávání a filtraci plynů jsou zapotřebí speciální filtry.

Přeprava materiálů, procesy balení, procesy dopravy/dopravy

Když se materiály přemisťují z jednoho místa na druhé, například během balení nebo přepravy, mohou se uvolnit některé částice. Zejména proto, že je lidské oko nevidí, není třeba jejich nebezpečí podceňovat. Vířením mohou vznikat částice. Filtrační a odsávací systémy TBH mohou tyto částice bezpečně odstranit z okolního vzduchu.  

Aplikace pro stomatologické ordinace a zdravotnictví

Lékařské ošetření pomocí laseru umožňuje vznik škodlivých částic laserového výparu. Lékaři a pacienti by je neměli vdechovat, protože jsou zdraví nebezpečné. Filtrace vzduchu je jediným řešením, jak vzduch správně vyčistit. Extrakční a filtrační systémy snižují rizika infekce v lékařských praxích a zajišťují prostředí bez kontaminace. 

Aplikace pro stomatologické ordinace a zdravotnictví

Lékařské ošetření pacientů ve zdravotnictví obecně se sebou nese velké riziko kontaminace a ohrožení zdraví lékaře a ostatního zdravotnického personálu. Strach a obavy lékařů jsou pochopitelné a opodstatněné, mnohdy jsou pro některé z nich velmi psychicky vysilující. Proto je prostředí bez kontaminace a snížení rizika ohrožení jejích zdraví pomoci profesionálního a účinného filtračního zařízení velmi důležité a někdy i naprosto nezbytné.

Společnost TBH je si těchto skutečností vědoma a proto neustále inovuje své výrobky a reaguje tak na aktuální dění ve světě kolem nás.

Technické specifikace

Výkon a příslušenství

Funkce:

Třída ochrany 1

Bezkomutátorový motor

5500 Pa max. statický tlak

Plně sestaveno

Nohy kompatibilní s vysokozdvižným vozíkem

Napájecí kabel

 • FP 211
 • FP 213

FP 211

Technická dataJednotkaFP 211
Motor-Bezkartáčový
Hmotnostkg240
Výškamm2300
Šířkamm700
Hloubkamm780
Barva (pouzdro)-7035
Konfigurace filtrů FP 211
Částicový filtr (H13) Ano
Čistitelná filtrační vložka BGIA C antistatická (třída prachu M) Ano
Aktivní uhlí Ano
  

FP 213

Technická dataJednotkaFP 213
Motor-Bezkartáčový
Hmotnostkg240
Výškamm2300
Šířkamm700
Hloubkamm780
Barva (pouzdro)-7035
Konfigurace filtrů FP 213
Částicový filtr (H13) Ano
Čistitelná filtrační vložka BGIA C antistatická (třída prachu M) Ano
Aktivní uhlí Ano
  

Příslušenství

Snadno doplníte své zařízení TBH pro ještě větší flexibilitu

 • Signální modul
 • Zhášeč jisker
 • Monitorování objemového průtoku
 • Prachový sáček
 • USB Kabel
 • Kabelová jednotka dálkového ovládání
 • Odsávací hadice
 • Potrubí
 • Monitorování lomu filtru
 • Teplotní spínač
 • Rozhraní Harting
 • Elektrický nožní spínač

Signální modul

Zhášeč jisker

Monitorování objemového průtoku

Toto příslušenství monitoruje proudění vzduchu v potrubí, aby byla zajištěna správná rychlost odsávání zákaznické aplikace a také správná funkce filtru a odsávacího systému.

Prachový sáček

Toto příslušenství monitoruje proudění vzduchu v potrubí, aby byla zajištěna správná rychlost odsávání zákaznické aplikace a také správná funkce filtru a odsávacího systému.

USB Kabel

Systém Safe se používá především díky jeho snadné montáži a schválení typu pro těsnost třídy A, B, C, D podle DIN EN 12237 SITAC č. 1358/88. Systém je založen na dvojitém těsnění vyrobeného pryže EPDM odolné vůči stárnutí. Robustní těsnění eliminuje kolísání teploty a vytváří vzduchotěsné spojení.

Kabelová jednotka dálkového ovládání

Kabelová jednotka dálkového ovládání Dálkové ovládání umožňuje ovládání systému na dálku. Nemusíte opouštět své pracoviště, abyste mohli zapínat nebo vypínat filtrační a odsávací systém nebo sledovat stav filtru.

Odsávací hadice

Odsávací hadici si můžete zvolit podle typu požadované aplikace a vhodnosti pro konkrétní použití.  Vše Vám dodáme na míru a kompatibilní s vaším zařízením.

Potrubí

Systém Safe se používá především díky jeho snadné montáži a schválení typu pro těsnost třídy A, B, C, D podle DIN EN 12237 SITAC č. 1358/88. Systém je založen na dvojitém těsnění vyrobeného pryže EPDM odolné vůči stárnutí. Robustní těsnění eliminuje kolísání teploty a vytváří vzduchotěsné spojení.

Monitorování lomu filtru

Monitorování lomu filtru zvyšuje ochranu osob pracujících v blízkosti filtračního a odsávacího systému. Systém detekuje únik částic přes filtr a spustí alarm.

Teplotní spínač

Rozhraní Harting

Elektrický nožní spínač

Elektrický nožní spínač umožňuje ovládat funkci start/stop systému snadno a „bez rukou“.

 • Odsávací ramena
 • Odsávací hadice
 • Potrubí
 • USB Kabel

Odsávací ramena

Odsávaný vzduch je nasáván odsávacím ramenem usazeným na zařízení a následně přefiltrován. Odsávací rameno umožňuje svému uživateli pohodlně napolohovat koncovku ramena přímo ke zdroji znečištění a odsávat lokálně. Rameno je dokonalým nástrojem pro nejefektivnější odsávaní od zdroje možného znečištění.

Odsávací hadice

Odsávací hadici si můžete zvolit podle typu požadované aplikace a vhodnosti pro konkrétní použití.  Vše Vám dodáme na míru a kompatibilní s vaším zařízením.

Potrubí

Systém Safe se používá především díky jeho snadné montáži a schválení typu pro těsnost třídy A, B, C, D podle DIN EN 12237 SITAC č. 1358/88. Systém je založen na dvojitém těsnění vyrobeného pryže EPDM odolné vůči stárnutí. Robustní těsnění eliminuje kolísání teploty a vytváří vzduchotěsné spojení.

USB Kabel

Systém Safe se používá především díky jeho snadné montáži a schválení typu pro těsnost třídy A, B, C, D podle DIN EN 12237 SITAC č. 1358/88. Systém je založen na dvojitém těsnění vyrobeného pryže EPDM odolné vůči stárnutí. Robustní těsnění eliminuje kolísání teploty a vytváří vzduchotěsné spojení.

Často kladené dotazy 

Ano, protože podle současných znalostí má koronavirus velikost max. 20-160nm a je proto větší než laserové částice (> = 10nm), pro které jsou např. filtry H13 v naších zařízeních již úspěšně používají. Filtrační a odsávací systémy TBH mohou účinně odsávat koronaviry a filtrovat je ze vzduchu. Tím se zabrání šíření virů vzduchem a jejích usazování na površích uvnitř místnosti, přes které mohou být lidé nepřímo infikováni virem SARS-CoV-2.
Při výměně filtrů to provádějte v oddělené místnosti a používejte odpovídající ochranné prostředky určené pro zdravotnický sektor. Při výměně filtru použijte jednorázovou podložku. Použitý filtr vložte do vzduchotěsného průhledného vaku, který je součástí dodávky systému, a utěsněte jej. V případě profesionální výměny filtru a následného odvozu a likvidaci použitého filtru, můžete objednat odborný servis na tel. čísle: +420774000106 nebo servis@jvb.eu
Filtry H13 od TBH jsou testovány v souladu s DIN EN 1822, a proto nabízejí bezpečnou kvalitu. Filtry H13 prokazatelně filtrují 99,95% všech škodlivých částic (0,1 – 0,3 um), včetně koronavirů. Pro srovnání, maska ​​třídy FFP3, v souladu s DIN EN 149, zadržuje pouze 98% * těchto částic (0,6 um). Před používáním vhodného ochranného vybavení doporučuje DGUV použití odsávaní pro osobní ochranu. Filtry H13 poskytují dostatečnou ochranu. Ve srovnání s filtrem H14 mají nižší tlakové ztráty, a tím lepší energetickou bilanci a delší životnost.
Filtrační a odsávací systémy TBH nejsou zdravotnickým prostředkem podle § 3 odst. 1 písm. 1 MPG (German Medical Products Law), protože systémy nepřicházejí do styku s pacientem. Systémy extrahují částice bezpečně z okolního vzduchu a slouží především bezpečnosti práce než bezpečnosti pacienta. Systémy nemají terapeutické použití. Proto nepotřebují lékařské schválení podle evropské normy DIN EN 60601-1.

Ano, připravili jsme pro vás leták. Tento PDF ochrana TBH obsahuje všechny informace zobrazené na tomto webu.

Rychlý kontakt:

Dmitrij Krivonosov 
vedoucí prodeje – divize TBH
Email: info@tbh-czech.cz
Tel.: +420 774 000 102

Kontakt – sídlo:

JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk – CZ
IČO: 47287985
DIČ: CZ47287985

Tel.: +420 412 333 291
GSM: +420 777 703 227
E-mail: info@jvb.eu

Kontaktujte nás: