Částice

Odsávání jemného prachu je důležité, protože se jedná o směs pevných a tekutých částic o velikosti mikrometru. Podle Technických pravidel pro nebezpečné látky (TRGS) v Německu je jemný prach považován za nebezpečnou látku a musí být pravidelně sledován s ohledem na bezpečnost práce, aby nebyly překročeny stanovené limitní hodnoty. S ohledem na bezpečnost práce se rozlišuje vdechovatelný prach E a prach A, který se může dostat do alveol. Částice v prachu R jsou tak malé, že mohou pronikat dýchacími cestami do alveol a bronchiolů plic. TRGS900 definuje obecné mezní hodnoty prachu: A-prach = 1,25 mg / m³ a E-prach = 10 mg/m³. Odsávání jemného prachu je nejlepší ochranou proti částicím.

Čistá místnost

Precizní výroba

Naše řešení

Řada Precotech

Plně automatický předlak pro prodlouženou životnost připojeného odsávacího systému.

Řada FP 200

FP 200 je vhodný pro průmyslové odprašování.

Řada TFS

Systémy řady TFS jsou vybaveny velkou filtrační plochou.

Řada LN 600

Řada LN600 je speciálně navržena pro procesy,které vyžadují výkonnou turbínu a vysoký průtok vzduchu.

Řada GL

Jako „Green Line“ představuje řada GL obzvláště šetrnou k životnímu prostředí.

Řada CR

Řada CR se používá tam, kde je vyžadováno odstranění/likvidace filtru bez kontaminace.

Ne každý systém je vhodný pro každý proces.

Nechte si poradit. Jednoduše zavolejte na naše číslo  +420 774 000 102   pro více informací a obdržíte nezávaznou individuální nabídku.

Více řešení pevných částic pro vás

Laserový kouř

Výpary z pájení

Čistá místnost

Svařování