Nový a patentovaný:

InLine-Filter

Filtr InLine je umístěn ve sběrném prvku na sacím rameni filtračního a sacího systému . Filtr zachycuje většinu polétavých částic a zabraňuje jejích vniknutí do odsávacího ramene  a filtrů v odsávacím systému . Tím  se prodlužuje životnost těchto hlavních filtrů v systému, což znamená , že není nutné je měnit tak často . Navíc se zkracuje doba čištění sacích ramen systému. 

Přehled:

Filtr byl vyvinut speciálně pro vaše aplikace a potřeby.

Méně případů onemocnění díky čistému vzduchu v ošetřovně.
Zajišťuje optimální detekci.
Minimalizuje vnitřní znečištění odsávacího ramene.
Snižuje náklady na čištění a údržbu.
Prodlužuje životnost high-tech hlavních filtrů.

Hygienické prvky:

•  High-tech lékařský polykarbonát
•  Stabilní při vysokých teplotách – do 121°C pro autoklávování
•  Vylepšená trvanlivost dezinfekčních prostředků
•  Vylepšená trvanlivost pro alkalické a enzymatické čističe
•  Vyvinuto pro čištění v dezinfekčním oplachovači