Řada BF

Modularita a flexibilita bez omezení

Řada BF – Basic Filtration neboli “základní filtrace” obsahuje všechny nezbytné funkce filtračního a odsávacího systému se zachováním kompaktnost základního modelu. Systémy řady BF mohou být vybaveny různými motory a filtry. Osvědčená modulární konstrukce TBH umožňuje nespočet kombinací systému, které budou na míru vyhovovat vaším požadavkům a potřebám. mnoha výhodami. Řídicí systém monitoruje stav filtrů a zobrazuje vše potřebné na přehledném LCD displeji. Všechny systémy řady BF mají energeticky úsporné motory s vysokým podtlakem a výkonnou řídicí elektroniku. Nepřizpůsobujte se zařízení, naše zařízení se přizpůsobí vaším potřebám.

Funkce a odlišnosti 

Modulární příslušenství, flexibilní použití a pohodlná manipulace

Testováno a Certifikováno  

Na základě přísných požadavků a předpisů jsou zařízení testovány dle standardů:
DIN EN ISO 14644-1 / W3 ISO 15012-1EG-GMP Guide

Potvrzeno CCI = Contamination Control Instruments

Zachycuje všechny škodlivé částice 

Stop znečištění a kontaminace ve stomatologických ordinacích

 • Zamezení kontaminace
 • Molekulární zábrana proti plynným znečišťujícím látkám
 • Možnost napojení potrubí / flexibilní hadice / odsávacího ramene
 • Vracení přefiltrovaného vzduchu zpět do místnosti nebo odvádění potrubím ven
 

Dvojitá adsorpční síla

Unikátní složení aktivního uhlí a BAC granulátu pohlcuje pachy a chemické látky

 • Adsorpci  plynných látek pomoci aktivního uhlí. 
 • Adsorpcí chemických látek pomoci substrátu BAC.
 • Spektrum adsorpce je velice široké a zahrnuje téměř všechny běžné plyny a pachy.

Další Funkce

 • W3 certifikace
 • Snadná údržba
 • Ovládání
 • Intuitivní ovládání
 • Modulární a flexibilní
 • Výkonný motor

W3 certifikace

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • splňuje úroveň ochrany pro bezpečné odsávaní a filtrování vyžadovanou směrnicí TRGS 528
 • testováno Institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (IFA) v souladu s DIN ISO 15012-1 (2013) a 15012-4 (2016)
 • splňuje vysoké bezpečnostní požadavky
 • bezpečně filtruje kouř, páry a prach s částicemi v rozsahu mikrometrů
 • oceněn pečetí W3 a DGUV
 • uvedeny v "IFA pozitivním seznamu"

Snadná údržba

Snadná a rychlá výměna použitých filtrů.

 • Výměna nevyžaduje speciální nářadí 
 • Výměna filtrů je velice snadná
 • Zařízení Vás včas upozorní na potřebu výměny filtru
 • Můžete si náhradní filtry vyměnit svépomoci nebo objednat odborný servis s výměnou a následnou likvidací použitých filtrů 
 • garance dostupnosti a rychlého dodání  náhradních filtrů

Ovládání

Ovládaní je snadné a intuitivní.

 • Zapnutí a vypnutí jedním dotykem 
 • Manuální ovládání rychlosti otáček ventilátoru
 • Zobrazení stavu zařízení a informace s provozu jsou přehledně zobrazeny na displeji
 • Zobrazení aktuálního  nastavení odsávacího výkonu
 • Počítadlo provozních hodin
 • Zobrazení případných chybových hlášení
 • Zobrazení stavu filtru

Intuitivní ovládání

Permanentní a plná kontrola systému nikdy nebyla tak snadná a přehledná

 • Manální ovládání rychlosti
 • Optické a akustické zobrazení zanesení filtru
 • Inteligentní a výkonný řídicí systém 
 • Zobrazení a hlášení  případných chyb nebo poruch
 • Paměť a zobrazení chybových hlášení včetně záznamů o provozu zařízení 
 • Přístup k parametrizaci pro aktivaci speciálních funkcí zařízení
 • Možnost popojení  pomoci externího diagnostického zařízení

Modulární a flexibilní

Možnost individualizace zařízení tak, aby vyhovovalo Vaším nárokům a požadavkům pro různé aplikace

 • možnost zvolení různých typů filtrů a jejích kombinace
 • snadné přizpůsobení zařízení vaším nároků a požadavkům v případě změny účelu použití zařízení
 • velký výběr příslušenství pro dosažení ideálního odsávaní a maximální ochrany zdravi

Výkonný motor

Elektronicky řízené motory pro vysoký  výkon a nízkou  spotřebu energie.

 • použití současných nejmodernějších technologii
 • zapojení do klasické zásuvky 230V
 • vysoce výkonný bezuhlíkový motor
 • rotor vyrobený z permanentního magnetu
 • stator s několika vinutí
 • můstkový obvod tranzistorů MOSFET komutujících pomoci elektromagnetů

Aplikace

TBH odsávací systémy na míru vašich potřeb

Laserové aplikace

Laserovou technologii dnes lze lze použít ke zpracování kovů, dřeva a plastů a dalších materiálu. Proto se společnosti kvůli všestrannosti intenzivně zaměřují na laserovou technologii. Použití laseru ve ale generuje nežádoucí vedlejší produkty – zplodiny. Naše systémy TBH zajišťují bezpečné odsávání ultra jemného laserového prachu, zplodin a kouře z laserových aplikací. 

Pájení

Při procesu pájení se roztavením spojí dva různé materiály. Pří tomto procesu vznikají zplodiny a toxické výpary. Instalace odsávacího a filtračního systému je tak v podstatě nezbytná a při tom je velmi snadná a pomůže vám chránit zdraví pracovníků, která jsou denně vystavení škodlivinám pří procesu pájení.

Electronika

Výrobci elektronických produktů pracují s malými nebo mikroskopickými prvky. Vysoce toxické materiály, jako je arsen nebo fosfor, se často používají ke změně vlastností polovodivých látek. Rozpouštědla na mikročipech se používají k odstraňování kontaminantů, které představují zátěž pro životní prostředí a zaměstnance. Výrobky TBH mají řešení i pro tyto výrobní aplikace.

Obrábění

Procesy obrábění kovů produkují velké množství špon,  třísek a úlomku kovu. Frézování, soustružení, vrtání a broušení tvoří drobné částice, které jsou pro oko sotva rozpoznatelné. Z důvodu tepelného působení vyráběných komponent pronikají znečišťující látky hluboko do plic a mohou vést k vážným onemocněním. Nepodceňujte výpary z olejové mlhy nebo kouř pří obrábění kovů. 

Svařování / Broušení / Řezání

Svařováním, broušením a řezáním se uvolňují a odpařují velmi jemné částice – zplodiny. Když se tyto nebezpečné látky rozpadnou na plicích, mohou vyvolat trvalou pracovní neschopnost z důvodu rakoviny plic. Aby se tomu zabránilo, musí existovat účinné odsávání zplodin. 

Výroba plastu

V současné době, téměř každý průmysl zpracovává plasty. Pro spolehlivé odsávaní a filtraci abrazivních prachů nebo výparů, ke kterým dochází při zpracování plastů, jsou systémy TBH tím pravým řešením. Přesvědčte se o kvalitě naších produktů.

Textilní průmysl

V textilním průmyslu jsou všude ve vzduchu malé chuchvalce, nitě a lehké poletavé částice, které se vznášejí ve vzduchu v  místnosti a jakýkoli pohyb je neustále víří. Zejména při zpracování textilu je uvedena vysoká koncentrace těchto vzdušných vláken. Existují také chemikálie používané například při barvení oděvů, které jsou většinou zdraví škodlivé, a proto musí být odsávány a filtrovány.

Technické sklo

Výroba skla se sebou nese vysoké teploty potřebné pro tání skla a umožňují tak vzniku plynů, které obsahují velké množství látek nebezpečných pro životní prostředí. Horká nebo studená koncová vrstva uvolňuje chloridy cínu nebo titanu a při leštění skla i kyseliny. Například kyselina fluorovodíková a kyselina sírová. Tyto látky musí být nutně odsávány a filtrovány protože jsou nebezpečné a škodlivé pro lidské zdraví.

Výrobní procesy s pachy a plyny

Odsávaní a filtrace plynů je mnohem složitější než u pevných částic. Díky své chemické struktuře mohou snadno procházet většinou filtrů. Pro správné a spolehlivé odsávání a filtraci plynů jsou zapotřebí speciální filtry.

Aplikace pro stomatologické ordinace a zdravotnictví

Lékařské ošetření pacientů ve zdravotnictví obecně se sebou nese velké riziko kontaminace a ohrožení zdraví lékaře a ostatního zdravotnického personálu. Strach a obavy lékařů jsou pochopitelné a opodstatněné, mnohdy jsou pro některé z nich velmi psychicky vysilující. Proto je prostředí bez kontaminace a snížení rizika ohrožení jejích zdraví pomoci profesionálního a účinného filtračního zařízení velmi důležité a někdy i naprosto nezbytné.

Společnost TBH je si těchto skutečností vědoma a proto neustále inovuje své výrobky a reaguje tak na aktuální dění ve světě kolem nás.

Technické specifikace

Modularita, výkon, příslušenství, flexibilita a inovace

Více Funkcí

Nízká provozní hlučnost (okolo 60 db(A))

Nejvyšší třída ochrany

Bezuhlíkový motor

Kompletní filtrační mobilní zařízení

All-in one balení

Přehledné a snadné

 • BF 5
 • BF 9
 • BF 10
 • BF 100
 • BF 200
 • BF 1000
 • BF 1200

BF 5

Technické specifikaceJednotkaBF 5BF 5 A
Motor-BezuhlíkovýBezuhlíkový
Hmotnostkg1717
Výškamm315315
Šířkamm300300
Délkamm300300
Barva-70357035
Konfigurace filtrů BF 5BF 5 A
Kombinovaný HEPA filtr H13 a AC uhlíkový filtr AnoNe
Aktivní uhlíkový filtr s BAC granulátem NeAno
  

BF 9

Technické specifikaceJednotkaBF 9
Motor-Uhlíkový motor
Hmotnostkg24
Výškamm510
Šířkamm300
Délkamm300
Barva-7035
Konfigurace filtrů BF 9
Kombinovaný filtr HEPA H13 a AC uhlíkový filtr Ano
  

BF 10

Technické specifikaceJednotkaBF 10BF 10 ABF 10 ZA
Motor-BezuhlíkovýBezuhlíkovýBezuhlíkový
Hmotnostkg242424
Výškamm510510510
Šířkamm300300300
Depthmm300300300
Barva-703570357035
Konfigurace filtrů BF 10BF 10 ABF 10 ZA
Kombinovaný filtr HEPA H13 a AC uhlíkový filtr AnoNeNe
Z-line Filtr F7 NeNeAno
Aktivní uhlíkový filtr s BAC granulátem NeAnoAno
  

BF 100

Technické specifikaceJednotkaBF 200
Motor-Bezuhlíkový
Hmotnostkg40
Výškamm700
Šířkamm350
Délkamm350
Barva-7035
Konfigurace filtrů BF 100
Předfiltr F7 Ano

HEPA filtr H13

 Ano
Aktivní uhlíkový filtr s BAC granulátem Ano
  

BF 200

Technické specifikaceJednotkaBF 200
Engine-Bezuhlíkový
Hmotnostkg55
Výškamm1025
Šířkamm350
Délkamm350
Barva)-7035
Konfigurace filtů BF 200
Filtr Z-Line panel Plus F7 Ano
HEPA filtr H13 Ano
Aktivní uhlíkový filtr s BAC granulátem Ano
  

BF 1000

Technické specifikaceJednotkaBF 1000
Motor-Bezuhlíkový
Hmotnostkg70
Výškamm750
Šířkamm350
Délkamm655
Barva-7035
Konfigurace filtrů BF 1000
Předfiltr M5 Ano
HEPA filtr H13 Ano
Aktivní uhlíkový filtr s BAC granulátem Ano
  

BF 1200

Technické specifikaceJednotkaBF 1200
Motor-Bezuhlíkový
Hmotnostkg90
Výškamm1105
Šířkamm350
Délkamm655
Barva-7035
Konfigurace filtrů BF 1200
Filtr Z-Line panel Plus F7 Ano
HEPA filtr H13 Ano
Aktivní uhlíkový filtr s BAC granulátem Ano
  

Příslušenství

Snadno doplníte své zařízení TBH pro ještě větší flexibilitu

 • Odsávací ramena
 • Nožní spínač
 • Přívod vzduchu
 • Externí ovládací jenotka
 • Separátor jisker
 • Odsávací hadice
 • Potrubí
 • Základna
 • Tlumič hluku

Odsávací ramena

Odsávaný vzduch je nasáván odsávacím ramenem usazeným na zařízení a následně přefiltrován. Odsávací rameno umožňuje svému uživateli pohodlně napolohovat koncovku ramena přímo ke zdroji znečištění a odsávat lokálně. Rameno je dokonalým nástrojem pro nejefektivnější odsávaní od zdroje možného znečištění.

Nožní spínač

Kabelový nožní spínač umožňuje svému uživateli okamžitou funkcí START/STOP bez nutnosti ručního ovládaní. Toto je příslušenství je používáno všude tam, kde potřebujete mít "volné ruce".

Přívod vzduchu

Vstup vzduchu je součástí filtračního a odsávacího systému, který umožňuje vzduchu vstupovat a protékat systémem. K dispozici jsou různá příslušenství a připojovací hadice v závislosti na látkách a procesech, které lze připojit k zajištění bezpečného odsávaní.

Externí ovládací jenotka

Externí kabelová ovládací jednotka umožňuje dálkové ovládaní zařízení. Již nemusíte opustit své pracoviště, abyste zapnuli nebo vypnuli filtrační zařízení, ovládali  jeho výkon nebo sledovali stav filtru. 

Separátor jisker

Kdykoli se odsávají  hořlavé a žhavé částice je potřeba je odseparovat. Toto zařízení bezpečně uhasí jiskry a zamezí zahoření filtračního systému a dalším škodám.

Odsávací hadice

Odsávací hadici si můžete zvolit podle typu požadované aplikace a vhodnosti pro konkrétní použití.  Vše Vám dodáme na míru a kompatibilní s vaším zařízením.

Potrubí

Systém Safe se používá především díky jeho snadné montáži a schválení typu pro těsnost třídy A, B, C, D podle DIN EN 12237 SITAC č. 1358/88. Systém je založen na dvojitém těsnění vyrobeného pryže EPDM odolné vůči stárnutí. Robustní těsnění eliminuje kolísání teploty a vytváří vzduchotěsné spojení.

Základna

Nabízíme strojní základnu pro zajištění stability systému, například v kombinaci s namontovaným příslušenstvím, které zvyšuje výšku zařízení. Základna tak chrání systém před převrácením. Díky svým kolečkům je základna stroje stále mobilní. 

Tlumič hluku

V případě požadavku na velmi tichý provoz zařízení je zde připraven volitelný tlumič hluku. Tlumič hluku se připojí na výfukovou stranu filtračního systému a tak snižuje provozní hluk během procesu odsávaní a filtrace.

Často kladené dotazy 

Ano, protože podle současných znalostí má koronavirus velikost max. 20-160nm a je proto větší než laserové částice (> = 10nm), pro které jsou např. filtry H13 v naších zařízeních již úspěšně používají. Filtrační a odsávací systémy TBH mohou účinně odsávat koronaviry a filtrovat je ze vzduchu. Tím se zabrání šíření virů vzduchem a jejích usazování na površích uvnitř místnosti, přes které mohou být lidé nepřímo infikováni virem SARS-CoV-2.
Při výměně filtrů to provádějte v oddělené místnosti a používejte odpovídající ochranné prostředky určené pro zdravotnický sektor. Při výměně filtru použijte jednorázovou podložku. Použitý filtr vložte do vzduchotěsného průhledného vaku, který je součástí dodávky systému, a utěsněte jej. V případě profesionální výměny filtru a následného odvozu a likvidaci použitého filtru, můžete objednat odborný servis na tel. čísle: +420774000106 nebo servis@jvb.eu
Filtry H13 od TBH jsou testovány v souladu s DIN EN 1822, a proto nabízejí bezpečnou kvalitu. Filtry H13 prokazatelně filtrují 99,95% všech škodlivých částic (0,1 – 0,3 um), včetně koronavirů. Pro srovnání, maska ​​třídy FFP3, v souladu s DIN EN 149, zadržuje pouze 98% * těchto částic (0,6 um). Před používáním vhodného ochranného vybavení doporučuje DGUV použití odsávaní pro osobní ochranu. Filtry H13 poskytují dostatečnou ochranu. Ve srovnání s filtrem H14 mají nižší tlakové ztráty, a tím lepší energetickou bilanci a delší životnost.
Filtrační a odsávací systémy TBH nejsou zdravotnickým prostředkem podle § 3 odst. 1 písm. 1 MPG (German Medical Products Law), protože systémy nepřicházejí do styku s pacientem. Systémy extrahují částice bezpečně z okolního vzduchu a slouží především bezpečnosti práce než bezpečnosti pacienta. Systémy nemají terapeutické použití. Proto nepotřebují lékařské schválení podle evropské normy DIN EN 60601-1.

Ano, připravili jsme pro vás leták. Tento PDF ochrana TBH obsahuje všechny informace zobrazené na tomto webu.

Rychlý kontakt:

Dmitrij Krivonosov 
vedoucí prodeje – divize TBH
Email: info@tbh-czech.cz
Tel.: +420 774 000 102

Kontakt – sídlo:

JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk – CZ
IČO: 47287985
DIČ: CZ47287985

Tel.: +420 412 333 291
GSM: +420 777 703 227
E-mail: info@jvb.eu

Kontaktujte nás: