Koronaviry mohou zůstat ve vzduchu po dobu až 180 minut

správná filtrace vzduchu může výrazně snížit počet virů ve vzduchu

 KORONAVIRY

Účinná ochrana proti koronavirům

Virus SARS-CoV-2 (v médiích známý jako koronavirus) může podle studií vědců z amerických národních ústavů zdraví zůstat ve vzduchu nejméně 180 minut, což je více než 3 hodiny. Přenos virů vzduchem nebo přes kontaminovaný povrch je možný, protože koronavirus může zůstat životaschopný několik hodin v aerosolech a dokonce až několik dní na různých materiálech (až 4 hodiny na mědi, až 24 hodin na papíru a až 3 dny na plastu a nerezové oceli). Filtrace vzduchu může výrazně snížit množství virů ve vzduchu, čímž se minimalizuje riziko vdechnutí kapének kontaminovaných koronaviry nebo usazení kapének na povrchu předmětů. 

 
Rouška ochrana úst a nosu Respirátor ochranná maska Odsávací a filtrační systém
Ochrana Chrání před kapénkami vydechovanými osobou, která nosí roušku. Nicméně spolehlivě nechrání před viry a bakteriemi osobu, která ji používá. Chrání osobu, která nosí masku, před vdechováním nejmenších částic ze vzduchu. Filtruje nejméně 78% virů nebo baterií ze vzduchu, který osoba, používající respirátor, vdechuje. Chrání před viry a bakteriemi v ovzduší. Filtruje je s účinností až 99,95%
Vhodnost Pro zdravotnický a ošetřující personál jako ochrana pacientů před infekcí. Bez výdechového ventilu: určeno pro zdravotnický a ošetřovatelský personál, záchranné a pohotovostní služby k ochraně před přenosem virů a bakterií. S výdechovým ventilem: určeno k nelékařskému použití k ochraně proti aerosolům obsahujícím viry a bakterie Pro ochranu před osobami bez roušek nebo respirátorů v ordinacích, čekárnách, ošetřovnách, kancelářích a veřejných zařízeních. Všude tam, kde neexistuje dostatečná ochrana dýchacích cest nebo hrozí riziko vdechnutí kontaminovaného aerosolu či vzduchu s obsahem kapének od infikovaných osob Nejedná se o zdravotnické elektrické přístroje dle CSN EN 60601-1-2
Používání Rozumné zacházení, ochrana ostatních osob, pokud je někdo infikován. Používejte roušku vždy v souladu s příslušným návodem pro nasazení, nošení a sundávaní. Používejte masku vždy v souladu s příslušným návodem pro nasazení, nošení a sundávaní. Při nedodržení přesného postupu nemá respirátor dostatečný ochranný účinek a hrozí riziko nákazy či kontaminace. Používání zařízení výrazně snižuje počet mikroskopických částic (virů, bakterií) v místnosti, díky výsokému odsávacímu výkonu při zdrojovém odsávání od zdroje kontamiace nebo 4-násobné výměně vzduchu v místnosti s centrálním zařízením a vysocé účinné filtraci vzduchu s HEPA filtrem třídy minimálně H13
Období používání Jednorázové použití. Musí být vždy zlikvidována po každém použití. Podle klasifikace až 8 hodin nebo vhodné pro opakované použití. Nutné se řídít návodem k použití. Systém je určen pro nepřetržý provoz. Výměna filtru až po zobrazení indikátoru stavu zaplnění filtru. Přístroj upozorní obsluhu na nutnost výměny filtru.
Testováno Dle EN 14683. Standard pro „zdravotnické roušky“ Testováno výrobcem roušek. Dle EN 14683. Standard pro „zdravotnické roušky“ Testováno výrobcem roušek. Podle EN 1822, standard pro „HEPA filtry s velmi vysokou účinností (EPA, HEPA, ULPA)“ Testováno výrobcem filtru.

Zdroj: PM DGUV: „Ochrana dýchacích cest” z 27.03.2020 (“Mouth-Nose-Protection is not a respiratory protective mask” from March 27, 2020)

KORONA FAKT 1

Podle současných výsledků výzkumu byla většina pacientů infikována koronavirem ve společné domácnosti, v práci nebo při jiných skupinových shromážděních. Míra reprodukce koronaviru, což je počet lidí, které infikovaná osoba v průměru kontaminuje, je mezi 2 a 3. SARS-CoV-2 je proto nakažlivější než sezónní chřipka *. Kromě toho ne všichni infikovaní projevují příznaky. Člověk se může cítit naprosto zdravě, ale stále může být nakažlivý.

KORONA FAKT 2

My v TBH chceme také přispět k zastavení pandemii ve světě a pomoci zabránit neustálému nárůstu počtu infikovaných osob. Již téměř 30 let stojíme za ochranou lidí, životního prostředí a strojů. Naše systémy jsou vyrobeny tak, aby vás chránily před škodlivými částicemi v pracovním prostředí, například zplodiny z laserových aplikací. Koronavir je větší než laserová částice, což znamená, že naše filtry je mohou bezpečně zadržet a mohou být použity pro účely lékařského sektoru.

KORONA FAKT 3

Filtrační a odsávací systémy TBH odvádějí kontaminovaný vzduch z místnosti nebo z lékařského prostředí. Koronaviry zůstávají v integrovaných filtrech. Systémy tak zabraňují šíření viru a usazování na površích. Ochranný štít chrání sestry, lékaře a pacienty proti infikovaným aerosolem ve vzduchu. Ochranný štít řídí směr proudu vzduchu řízeným způsobem do oblasti mezi lékařem a pacientem, což má za následek lokální odsávaní ještě účinnější.

KORONA FAKT 4

Podle prognóz může virus přežít po dlouhou dobu, protože mnoho infikovaných osob nevykazuje žádné nebo jen několik příznaků. Je dokonce možné, že se bude každoročně opakovat v oslabené podobě, jako je sezónní chřipka. Zejména nyní, ale také po skončení pandemie, by měla být účinná ochrana proti bakteriím a virům nezbytná. Roušky a respirátory mohou být vhodnou ochranou, pokud jsou používány správně. Ovládání a údržba filtračních zařízení TBH je jednoduchá. Zejména na lékařských provozech je kombinace respirátoru a odsávacích systémů doporučována odborníky a zaručuje nejvyšší úroveň ochrany.

KORONA FAKT 5

V Technických pravidlech pro biologické činitele (TRBA) platí TRBA 462 pro klasifikaci virů do rizikových skupin. Tyto skupiny zahrnují zaměstnance, kteří se starají o nakažené osoby v rámci jejich pracovního poměru. V případě nově se objevujících virů provádí klasifikaci výbor pro biologické činitele (ABAS). Stávající SARS-CoV-2 je zařazen do rizikové skupiny 3, stejně jako SARS-CoV-1 v letech 2002/2003.

KORONA FAKT 6

Pro osobní ochranu je třeba dodržovat pravidelné mytí rukou mýdlem po dobu nejméně 20 sekund a udržovat vzdálenost 1,5 až 2 metry od ostatních osob. Je třeba se zejména vyhnout kontaktu s osobami z (vysoce) rizikové skupiny, jako jsou osoby starší 60 let nebo osob s oslabeným imunitním systémem. Kašel a kýchání do ohybu paží a pokud možno zůstat doma, i když nejsou zjevné žádné příznaky nemoci. Odstraňování škodlivých částic ze vzduchu nejlépe pomocí odsávacího systému s integrovanými filtry H13. Nošení ochrany úst a nosu na veřejnosti může chránit zejména ostatní lidi před možnou infekcí.

Odsávaní vzduchu v místnosti 

Podle studií mohou koronaviry zůstat ve vzduchu několik hodin. Filtrace vzduchu pomoci profesionálních čističek vzduchu pomáhá výrazně snížit počet virů ve vzduchu. Za tímto účelem je důležité udržovat aspoň 4-násobnou výměnu vzduchu v místnosti.

Odsávaní a filtrace od pacientů

Během zákroků ve stomatologických ordinacích je riziko vdechnutí kontaminovaného aerosolu nejvyšší a odsávaní od zdroje je praktický nezbytné. Jediný způsob, jak účinně chránit lékaře, ošetřující personál a ostatní pacienty je pouze použití lokálního filtračního a odsávacího systému.

Které odsávací systémy jsou pro mě vhodné?

               Tyto filtrační a odsávací systémy jsou vhodné pro filtraci vzduchu kontaminovaného koronaviry nebo dalšími viry a bakteriemi ve zdravotnictví,                 stomatologických ordinacích nebo čekárnách.

Pokud máte vysoce znečištěné nebo velké prostory, obraťte se na náš tým odborníků, kteří pro vás navrhnou individuální řešení na míru Vašim potřebám.

Efektivní odsávaní

                                          Profesionální čistička vzduchu                                            pro odsávání a filtraci vzduchu v místnostech do 15m²   

Profesionální technologie

                                          Profesionální čistička vzduchu                                            pro odsávání a filtraci vzduchu v místnostech do 20m²   

Určeno pro stomatologii

Určeno pro odsávaní aerosolu a kontaminovaného vzduchu ve stomatologických ordinacích a zdravotnictví 

Efektivita bez kompromisu

Určeno pro odsávaní aerosolu a kontaminovaného vzduchu ve stomatologických ordinacích a zdravotnictví 

Bezpečnost

Certifikované HEPA filtry

MPPS = velikost nejvíce pronikající částic

Viry typu CORONA mají velikost 20-160nm, což je 0,02-0,16µm. Naše systémy filtrují a separují všechny částice menší než 0,1µm a větší než 0,3µm ze 100% a ostatní částice s účinnosti až 99,95%.

W3 certifikace

Výrobky TBH DF10 a DF230 jsou vyvinuty speciálně do zubních ordinací a jsou doporučeny pro filtraci virů typu CORONA. Vysoce kvalitní filtry HEPA H13 jsou důkladně testovány v souladu s ISO 1822 a jejich účinnost je prověřována v souladu s ISO 15012. Tím jsou zaručeny vysoké bezpečnostní požadavky. Výrobky byly za přísných podmínek oceněny certifikátem IFA W3 a celoevropským certifikátem DGUV. Nabízí tak nejvyšší ochranu zdraví a životního prostředí a jsou proto uvedeny v seznamu „doporučených zařízení IFA“, vydávaného největším státním německým ústavem pro ochranu zdraví. Výrobce TBH se dlouhodobě specializuje na filtraci ultrajemných nebezpečných částic z laserových aplikací s garantovanou účinnosti až 1nm (0,001µm) a tyto své zkušenosti úspěšně aplikuje i v mnoha dalších oborech, jako jsou laboratoře a zdravotnictví.

 

Filtry HEPA H13

HEPA filtry třídy H13 = 99.95%
 • Velká filtrační plocha filtru  
 • Dlouhá životnost filtru
 • Nízká tlaková ztráta
 • Kritéria podle ISO 1822
 • Certifikovaná účinnost dle ISO 15012

Dvojitá adsorpční síla 

Unikátní složení aktivního uhlí a BAC granulátu pohlcuje pachy a chemické látky 
 
K adsorpci  plynných látek dochází pomoci aktivního uhlí (fyzikální adsorpce), zatímco pomoci BAC granulátu dochází k chemické adsorpci, resp. neutralizaci, chemických látek, a to pomocí chemické vazby s reakční látkou nanesenou na materiál substrátu BAC. 
Spektrum adsorpce je velice široké a zahrnuje téměř všechny běžné plyny a pachy.

 Bezpečnostní doporučení 

pro zachycení a zbavení se zdraví škodlivých emisí

Doporučení pro zachytávání a prevenci před kontaminovaným aerosolem, který může ohrozit Vaše zdraví  
 • Používejte odsávací a filtrační zařízení TBH DF-10 / DF-230 pří každém zákroku, kde hrozí kontaminace kapénkami nebo aerosolem. 
 • Odsávací koncovku umístěte co nejblíže k pacientovi nebo ošetřovanému místu. 
 • Pokud je to možné, používejte odsávací koncovky s plexisklem, aby se zefektivnila odsávací plocha a usměrnil se průtok vzduchu. 
 • Pro výměnu filtrů a čištění zařízení použijte odpovídající ochranné pomůcky nebo objednejte autorizovaný servis. 
 • Pokud je to možné, vyměňujte náhradní filtry v oddělené místnosti.
 • Abyste zabránili kontaminaci při výměně filtru, použijte jednorázovou podložku.
 • Bezprostředně po výměně filtru zabalte použitý filtr do utěsnitelného obalu, například do plastového sáčku, a utěsněte jej
 • Pro čištění odsávacího zařízení používejte standardní čisticí prostředky určené pro zdravotnický sektor. 
 • Zvažte umístění profesionální čističky vzduchu TBH RF-10 / RF-230 do vaší čekárny nebo ordinace.

FAQ Koronaviry

Ano, protože podle současných znalostí má koronavirus velikost max. 20-160nm a je proto větší než laserové
částice (> = 10nm), pro které jsou např. filtry H13 v naších zařízeních již úspěšně používají.
Filtrační a odsávací systémy TBH mohou účinně odsávat koronaviry
a filtrovat je ze vzduchu. Tím se zabrání šíření virů
vzduchem a jejích usazování na površích uvnitř místnosti, přes které mohou být lidé
nepřímo infikováni virem SARS-CoV-2.

Při výměně filtrů to provádějte v oddělené místnosti a používejte odpovídající ochranné prostředky určené pro zdravotnický sektor. Při výměně filtru použijte jednorázovou podložku. Použitý filtr vložte do vzduchotěsného průhledného vaku, který je součástí dodávky systému, a utěsněte jej. 
V případě profesionální výměny filtru a následného odvozu a likvidaci použitého filtru, můžete objednat odborný servis na tel. čísle: +420774000106 nebo servis@jvb.eu  

Filtry H13 od TBH jsou testovány v souladu s DIN EN 1822, a proto nabízejí bezpečnou kvalitu. Filtry H13 prokazatelně filtrují 99,95% všech škodlivých částic (0,1 – 0,3 um), včetně koronavirů. Pro srovnání, maska ​​třídy FFP3, v souladu s DIN EN 149, zadržuje pouze 98% * těchto částic (0,6 um). Před používáním vhodného ochranného vybavení doporučuje DGUV použití odsávaní pro osobní ochranu. Filtry H13 poskytují dostatečnou ochranu. Ve srovnání s filtrem H14 mají nižší tlakové ztráty, a tím lepší energetickou bilanci a delší životnost.

Filtrační a odsávací systémy TBH nejsou zdravotnickým prostředkem podle § 3 odst. 1 písm. 1 MPG (German Medical Products Law), protože systémy nepřicházejí do styku s pacientem. Systémy extrahují částice bezpečně z okolního vzduchu a slouží především bezpečnosti práce než bezpečnosti pacienta. Systémy nemají terapeutické použití. Proto nepotřebují lékařské schválení podle evropské normy DIN EN 60601-1.

Ano, připravili jsme pro vás leták. Tento PDF ochrana TBH obsahuje všechny informace zobrazené na tomto webu. 

 

Kontaktní informace a zákaznický formulář

Rychlý kontakt na naše specialisty a zákaznickou podporou 

Rychlý kontakt:

Dmitrij Krivonosov 
vedoucí prodeje – divize TBH
Email: info@tbh-czech.cz
Tel.: +420 774 000 102

Kontakt – sídlo:

JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk – CZ
IČO: 47287985
DIČ: CZ47287985

Tel.: +420 412 333 291
GSM: +420 777 703 227
E-mail: info@jvb.eu